NCSC-2022-0424 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheid verholpen in RealVNC VNC Server

RealVNC heeft een kwetsbaarheid verholpen in VNC Server voor Windows. Een lokale, geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen van verhoogde rechten op het systeem waarop VNC Server is geïnstalleerd. De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt doordat een installatiebestand bestanden in %TEMP% uitvoert onder SYSTEM-rechten.