Nationale crisisstructuur geactiveerd doorstroom migratieketen

Sinds maanden moet er in de migratieketen gepast en gemeten worden om passende opvang te bieden voor wie dat nodig is. Mensen worden daarbij opgevangen onder omstandigheden die soms te wensen over laten. De afgelopen weken en dagen is de situatie in de gehele migratieketen (in-, door- en uitstroom) verder onder druk komen te staan. Hierbij zijn bij herhaling mensen opgevangen in tenten en de buitenlucht. Deze verslechterende situatie maakt het noodzakelijk dat met ingang van vrijdag 17 juni tijdelijk op hoog ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau coördinatie en besluitvorming ten aanzien van doorstroom in de migratieketen plaatsvindt.