NCSC-2022-0421 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Splunk producten

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Splunk producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

Omzeilen van authenticatie
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Toegang tot gevoelige gegevens