NCSC-2022-0408 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in diverse Microsoft Office producten. In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen met de bijbehorende CVSSv3-scores.