NCSC-2022-0407 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft SQL Server

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Microsoft SQL Server. De kwetsbaarheid stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren, mogelijk als Database Administrator, door het uitvoeren van een speciaal geprepareerde query via de $ partitie op een tabel waar een Column Store index aanwezig is. Misbruik van de kwetsbaarheid vereist voorafgaande kennis van de database.