NCSC-2022-0400 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in SonicWall SMA100 series

Er is een kwetsbaarheid verholpen in SonicWall SMA100 series. De kwetsbaarheid stelt een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat willekeurige code uit te voeren onder rootrechten of een Denial-of-Service te veroorzaken. Om de kwetsbaarheid uit te buiten moet de kwaadwillende toegang hebben tot de managementinterface van de SMA100. Het is goed gebruik deze managementinterface niet via het internet te ontsluiten.