NCSC-2022-0397 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Google Android en Samsung Mobile (Android)

Google heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in Android. Naast de door Google verholpen kwetsbaarheden heeft Samsung nog 21 additionele kwetsbaarheden verholpen, specifiek voor Samsung Mobile hardware. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS)
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot gevoelige gegevens
Verhoogde gebruikersrechten