NCSC-2022-0395 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in IBM Spectrum Protect Plus

IBM heeft een kwetsbaarheid verholpen in Spectrum Protect Plus. Credentials van gebruikers worden in bepaalde gevallen in leesbare tekst afgedrukt in het IBM Spectrum Protect Plus virgo-logbestand.