Bescherming tegen terrorisme

Bescherming tegen terrorisme
Cocoon – 26.01.2016

De dreiging  van terrorisme in Europa, maar zeker ook in Nederland, wordt steeds groter. Niet alleen worden er in verschillende landen om ons heen aanslagen gepleegd, ook blijft Nederland op de zogenaamde taget-list van terreurorganisaties staan. De vraag is dan ook; hoe lang duurt het voordat men een aanslag in Nederland pleegt en hebben we nog voldoende tijd om ons weerbaar te maken. Want één ding is wel zeker, de dreiging zal niet minder worden.

Helaas zijn de gevolgen van terreurdreiging zeer groot en niet te verzekeren. Dit staat nog los van de impact van een aanslag op de samenleving en wellicht op uw organisatie in het bijzonder.

Maar is terreur en het plegen van aanslagen nieuw? Nee is het antwoord. Voor ons Nederlanders is het dan weliswaar geen dagelijkse kost, maar in andere landen kent men terreuraanslagen helaas maar al te goed. De terroristen van vandaag nemen dan ook graag de succesvolle werkwijzen (modus operandi)  van de terroristen van vroeger over. En dat gebeurt dan ook met grote regelmaat.

Dus op de vraag, kunnen we er iets tegen doen, is het antwoord ook helder. Dat kunnen we zeker! We kunnen niet precies bepalen welk doelwit men zal kiezen en we weten ook niet op welke wijze men precies een aanslag zal plegen, maar we kunnen ons wel goed beschermen tegen zogenaamde modus operandi uit het verleden. Ook kunnen we een goede inschatting maken van eventuele nieuwe modus operandi. Naast onze expertise op het gebied van georganiseerde criminaliteit en terrorisme kunnen we het de opponent bijzonder moeilijk maken met behulp van Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Een uitstekende methode om risico’s al aan de tekentafel te elimineren.

Directe risico’s

Terroristen zijn er op uit om paniek en maatschappelijke ontwrichting te veroorzaken. Zo is een pretpark of een publieksevenement al snel een serieus doelwit. Maar ook onze zogenaamde vitale infrastructuur loopt een verhoogd risico. Denk aan de gaswinning, de transportsector en de Nederlandse havens en havenbedrijven. Allemaal situaties waar men direct risico loopt.

Indirecte risico’s

Maar u kunt ook indirect te maken krijgen met de gevolgen van een aanslag of dreiging met een aanslag. Wat betekent het voor uw business als uw medewerkers uw bedrijf niet meer kunnen bereiken of als uw toeleveranciers of afnemers uitgeschakeld zijn. Ook kunnen bedrijven bij u in de buurt ervoor zorgen dat u indirect ‘last’ heeft van een terreurdreiging en kan een gebrekkige informatievoorziening ervoor zorgen dat uw medewerkers uren of soms dagen niet meer productief zijn. De gevolgen zijn dan al snel enorm groot en op zo’n moment kunt u niet veel meer doen.

Maatregelen tegen terrorisme

Door bijvoorbeeld prullenbakken anders te ontwerpen kunnen we voorkomen dat terroristen ze gebruiken om explosieven in te verbergen. Ook kan voldoende zicht op de juiste plekken ervoor zorgen dat terroristen zich niet onopvallend kunnen opstellen of verplaatsen. We kunnen bepaalde delen van gebieden autovrij maken, dan wordt het al een stuk lastiger om zeer zwaar explosieven te gebruiken want die moet je nu eenmaal kunnen vervoeren. Door zogenaamde blast-zones in te richten is het goed mogelijk om aanslagen met explosieven van verschillende grootte goed onder controle te krijgen. We zullen hier in een druk bebouwd land als Nederland goed over na moeten denken maar er zijn nog talloze mogelijkheden over die we nu onbenut laten. Een goede samenwerking tussen criminologen, security experts, CPTED experts en architecten is noodzakelijk.

Naast ontwerptechnische maatregelen kan het noodzakelijk zijn om maatregelen te treffen waarmee onraad kan worden gesignaleerd of geobserveerd. Ook kunnen medewerkers getraind worden in het signaleren van ongewone situaties.

Maar hoe u het ook wendt of keert, terreur kan dan wel niet zo eenvoudig bestreden worden, we kunnen het ze wel dusdanig lastig maken dat men het liever elders probeert. Want een ding is zeker; een terrorist gaat voor een zo groot mogelijke kans van slagen en slaat u liever over als het hem te ‘gevaarlijk’ wordt.