PGS-15 Uitgangspuntendocument Newell Rubbermaid

Organisatie:

Newell Rubbermaid produceert luchtverfrissers en sanitaire hygiënemiddelen in de vorm van kant en klare dispensersystemen en refills. De bestanddelen voor de in de dispersers en refills gebruikte vloeistoffen worden in de productiehal in Hillegom gemengd en afgevuld.

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen beschikt Newell Rubbermaid over een opslagvoorziening voor meer dan 10.000 kg aan verpakte gevaarlijke stoffen.

Casus:

Newell Rubbermaid is verplicht een opslagvoorziening te creëren die voldoet aan alle geldende eisen ten aanzien van opslag van gevaarlijke stoffen met beschermingsniveau 1. Voor deze specialistische kennis is Cocoon risk management ingeschakeld.

Cocoon heeft een Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging PGS 15 (hierna te noemen: UPD PGS 15) opgesteld, waarin een eenduidige, duidelijke en gemotiveerde beschrijving van de gekozen maatregelen wordt beschreven.

Naar aanleiding van dit document heeft Newell Rubbermaid een verbouwing doorgevoerd, ook hierin is Cocoon partner bij de begeleiding en monitoring van het toepassen van de te nemen maatregelen. Het doel hiervan is het beheersbaar houden van incidenten die zich desondanks voordoen, het voorkomen van slachtoffers als gevolg van brand, het voorkomen dat gevaarlijke stoffen in de omgeving terechtkomen en dat er schade aan de opslagvoorziening zelf, het milieu en omgeving van de opslagvoorziening ontstaat.