Veiligheid op de ss Rotterdam

Organisatie:

Oud Holland Amerika Lijn stoomschip De Rotterdam is een volledig in de originele staat gerenoveerd cruiseschip in Rotterdam. Op dit moment is het schip in gebruik evenementen- en horecalocatie en hotel. Het schip heeft veel waardevolle kunstwerken aan boord en is van grote historische waarde, hierdoor is het toepassen van moderne veiligheidsmaatregelen, zonder de authentieke sfeer van het schip aan te tasten van groot belang. Cocoon verzorgde de veiligheid op de ss Rotterdam.

Casus:

Gedurende de renovatie van het schip is Cocoon ingeschakeld voor het ontwikkelen van een passende veiligheidsvisie met behulp van Security by Design. Het was noodzakelijk dat bezoekers zich ‘thuis’ zouden voelen, alsmede dat de waardevolle (kunst)voorwerpen beschermd zouden worden tegen diefstal en beschadigingen.

Cocoon begeleide tevens de uitvoering van alle wettelijk bepaalde veiligheidsvoorzieningen, voorafgaand aan de vergunning verstrekking voor de opening van het schip. Security by Design is volledig doorgevoerd in de bedrijfscultuur, waarbij de inzet van vrijwilligers en het eigenaarschap van medewerkers ervoor heeft gezorgd dat tegen zeer lage investerings- en exploitatiekosten een maximaal effect is bereikt.

CPTED als basis voor criminaliteitspreventie op SS Rotterdam