Security audit voor PPS projecten

Security audit voor PPS projecten

Het uitvoeren van een security audit voor PPS projecten (Publiek Private Samenwerking) is altijd maatwerk. De Register Security Experts van Cocoon risk management bv voerde voor diverse PPS projecten al security audits uit. De audits zijn door ons ontwikkeld en gebaseerd op de betreffende Outputspecificaties (OS) van opdrachtgevers zoals het Rijks Vastgoed Bedrijf. We toetsen feitelijk of de opdrachtnemer van de PPS voldoet aan de eisen zoals gesteld in de OS van de opdrachtgever.

Auditeren van beveiliging, BHV en brandveiligheid

Cocoon is gespecialiseerd in het auditen van zowel de beveiliging als de brandveiligheid van gebouwen en organisaties. Onze pragmatische maar goed onderbouwde rapporten geven een onafhankelijk inzicht in de stand van de harde contractuele afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Maar daarnaast geven wij desgevraagd ook advies waar de organisatie zichzelf nog kan versterken. Deze adviezen hebben geen invloed op de feitelijke uitkomst van de audit maar moeten gezien worden als aanvullend advies.

Meer dan alleen een audit

Bij de audits houden we de vereisten in de Outputspecificatie aan. Onderdeel van het maatwerk is om partijen te helpen bij het opstellen van het audit model waarbij we uiteraard terug kunnen vallen op onze ervaring met eerdere audits. We geven per onderdeel aan in hoeverre de organisatie voldoet aan het gestelde in de Outputspecificatie. Daarbij maken we onderscheid in de mate waarin men aan dat betreffende punt voldoet. Waar mogelijk, en gewenst, geven we advies waar wij denken dat men het niveau van beveiligen, los van de outputspecificatie, nog kan verbeteren. Uiteraard heeft dat dan geen invloed op de score, maar wel op het uiteindelijke veiligheidsniveau en de samenwerking tussen de opdrachtgevers en de opdrachtnemer. Bij elke vervolgaudit wordt terug gekeken naar de verplichte audit elementen van de vorige audit en notitie gemaakt in hoeverre de minder sterke punten zijn opgepakt c.q. opgelost.

De kracht van Cocoon risk management

U mag van ons een objectieve audit verwachten, uitgevoerd door ervaren professionals met respect voor alle betrokken partijen. Daar wordt iedereen beter van.