Cocoon ketenpartner veiligheid bij Cordaan

Onze klant

Cocoon is als ketenpartner veiligheid al jaren verbonden aan Cordaan te Amsterdam.

Cordaan is een zorgaanbieder met vestigingen in Amsterdam en omgeving. Cordaan is met 8.500 werknemers en meer dan 100 locaties de op een na grootste werkgever van Amsterdam. Cordaan biedt ondersteuning aan mensen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben, van jong tot oud, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.

Ons werk als ketenpartner veiligheid

Cordaan ondergaat op dit moment een grote transformatieperiode van 14 grote locaties, waarbij is gekozen voor het integraal toepassen van de werkwijze CPTED oftewel Security by Design van Cocoon risk management in het veiligheidsbeleid. Als ketenpartner zit Cocoon aan tafel met het ontwerpteam en neemt de verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Een veilig ontwerp waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van camera’s, hekken, beveiligers etc. is dan ook onmiskenbaar de missie. Samen met de zorgaanbieder, aannemers en de omgevings-, interieur-, en algemene architecten worden locaties ontworpen waar leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid de belangrijkste speerpunten zijn.

Doelstelling CPTED strategie

Naast het verbeteren van zowel de feitelijke veiligheid als het gevoel van veiligheid zien we het fors terug brengen van de hoeveelheid harde veiligheidsmaatregelen zoals hekken, camera’s en bewakers als belangrijke doelstelling voor dit project. Hiermee kunnen we de hoge investeringskosten en exploitatiekosten voor veiligheid flink terug te brengen.

CPTED bij Cordaan Amsterdam