Detachering van MVK in de retail

Cocoon is in vele sectoren actief, zo ook in de retail. Sinds jaar en dag weet Cocoon voor haar klanten de juiste mensen te leveren. Opdrachten met vaak complexe vraagstukken of eenvoudigere opdrachten waar veel werk in gaat zitten, wij regelen het. Voor een relatief korte periode van zes maanden vroeg een van onze vaste relaties om detachering van MVK in de retail (veiligheidskundige). De veiligheidskundige zal op basis van detachering helpen bij het opzetten en implementeren van verbetermaatregelen t.a.v. de veiligheid op de werkvloer in distributiecentra. Daar waar nodig ondersteund door onze Hoger Veiligheidskundige (HVK).

Het streven van de klant is om samen met haar medewerkers arbeidsomstandigheden te creëren waarbij veiligheid, gezondheid en welzijn voorop staan.
Om veilig en gezond werken op de werkvloer te verankeren, en de maatregelen gericht op het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn zoveel mogelijk op een planmatige wijze in de organisatie te implementeren, wil de klant zich laten ondersteunen door een gedetacheerd middelbaar veiligheidskundige. Aan de hand van de Demingcyclus (Plan-Do-Check-Act) zal het veiligheidsbeleid worden opgezet.