De Veiligste School van Nederland

Een bijzonder innovatief studieproject: het ontwerp van De Veiligste School van Nederland met behulp van Crime Prevention Through environmental Design ofwel Security By Design.

Onderzoek beveiliging VMBO onderwijs

Wij voerden met bestuurders en professionals een algemene discussie over (on)veiligheid in het VMBO onderwijs. De risico’s die reeds in kaart gebracht zijn door bestuurders en verantwoordelijken voor veiligheid binnen het onderwijs hebben wij samen met professionals gekwalificeerd en volgens een oplossing gezocht.

Wij hebben ervoor gekozen de onderwijssector voorop te laten gaan, omdat in onze optiek er veel te behalen valt op het gebied van veiligheid in het algemeen en gedrag en criminaliteit in het bijzonder.

De veiligste school van Nederland

Wij hebben onszelf ten doel gesteld om een virtuele school te ontwerpen waarin verschillende oplossingen voor de huidige en toekomstige onderwijsproblematiek zijn verwerkt. Het geheel werd doorberekend, want wij zijn van mening dat de kosten voor een dergelijk onderwijsgebouw niet hoger hoeven te liggen dan waar doorgaans budget voor is.

De resultaten hebben wij breed uit gepubliceerd nadat wij ze uiteraard eerst met direct betrokkene hebben gedeeld. Wij hebben het zelfs in Canada gepresenteerd binnen de International CPTED Association.

Wij hebben diverse VMBO instellingen gesproken, in totaal goed voor 71.000 leerlingen, verdeeld over 126 schoolgebouwen van totaal 390.000 m2. De gesprekken waren gelukkig zeer openhartig en bruikbaar voor ons project.

Onze missie is om geen gebruik te maken van traditionele oplossingen zoals camera’s, poorten en beveiligers, maar Natural protection (environmental design, loyaliteit en empathie). Dit is inmiddels een bewezen concept dat een prima bijdrage blijkt te kunnen leveren aan criminaliteitspreventie en geweldsbeheersing, zonder de balans met vrijheid, privacy en leefbaarheid te verstoren. Met deze werkwijze (denkwijze) richten wij ons op het ontwerpen, inrichten en beheren van de ruimtelijke omgeving en door het positief beïnvloeden van het gedrag.

Studie: De Veiligste School van Nederland

Study: The most secure school of the Netherlands

In de media: De veiligste school van Nederland