BREEAM-NL-Excellent certificaat

Met medewerking van de veiligheidsexpert van Cocoon risk management heeft de Van Mossel Automotive Groep op vrijdag 17 november het BREEAM-NL-Excellent certificaat behaald.

Cocoon risk management is als veiligheidsadviseur gespecialiseerd in het zogenaamde MAN 8 van de BREEAM beoordelingsrichtlijn.

Speciaal voor de automotive branche  ontwikkelde wij een methode die zowel de BREEAM-MAN8 als de specifieke risico’s in de auto-industrie respecteert. Zo ontstond er een maatregelenpakket op maat en kan gesteld worden dat het beveiligingsniveau van dergelijke objecten veel hoger ligt dan wat zonder BREEAM certificaat wordt opgeleverd. Een mooi maar vooral duurzame aanpak dus!

Wat is BREEAM

Het keurmerk BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’ en is een meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van projecten. Bij het beoordelen van bestaande gebouwen kunnen, naast het gebouw zelf, ook het beheer en het gebruik van dat gebouw meegenomen worden. BREEAM is in 1991 ontwikkeld door het Centre for Sustainable Construction, onderdeel van het Engelse Building Research Establishment Global (BRE Global Engeland).

BREEAM in Nederland

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke stichting die het BREEAM-NL duurzaamheidkeurmerk heeft ontwikkeld voor Nederlandse gebouwen, gebieden en infrastructuur.

Zij verstrekt certificaten aan projecten waarvan de mate van duurzaamheid is beoordeeld volgens vooraf gestelde criteria die zijn vastgelegd in een Beoordelingsrichtlijn (BRL). De BREEAM-NL familie van keurmerken is volledig gebaseerd op, en volgt in zeer grote mate, het internationale BREEAM, ontwikkeld door de BRE in Engeland.

In de beoordelingsrichtlijn, genaamd BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie, vindt u alle informatie over de Nederlandse versie van het keurmerk voor nieuw ontwikkelde of gerenoveerde gebouwen.

Daarnaast zijn er nog de keurmerken voor bestaande gebouwen genaamd BREEAM-NL In-Use, voor sloop BREEAM-NL Sloop en Demontage en voor gebiedsontwikkeling heet BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling.

Voor meer informatie over BREEAM-NL en de keurmerken kunt u terecht op www.breeam.nl

BREEAM-NL-Excellent certificaat

Wij feliciteren de Van Mossel Automotive Groep met het behalen van het BREEAM-NL-Excellent certificaat en zijn ze dankbaar voor hun rol in naar een meer duurzame bouw in Nederland.