Brand Masterplan voestalpine Polynorm B.V

Organisatie:

Het bedrijf voestalpine Polynorm B.V. is gespecialiseerd in het produceren van metalen carrosseriedelen voor de automobielindustrie. De metalen die worden gebruikt zijn staal en aluminium. De productie vindt plaats in grote industriehallen. De eerste gebouwen zijn gebouwd in 1947 en in de loop van de jaren zijn gebouwen gesloopt en bijgebouwd en is de huidige bebouwing ontstaan.

Casus:

Cocoon risk management is gevraagd het brandveiligheidsniveau van het gebouwencomplex inzichtelijk te maken en, mede op verzoek van bevoegd gezag (brandweer), een masterplan brandveiligheid op te stellen. Hierin worden de interne en externe (brand) veiligheidsmaatregelen, in samenspraak met de brandweer, volledig op elkaar afgestemd. Onderdeel van het masterplan is een risicoanalyse om inzicht krijgen in de effecten op de bedrijfscontinuïteit in geval van brand in (grote) afdelingen of gebouwen.