IOV kennsidocument Veiligheid Multi-fuel Tankstations

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

08-02-2021

Als gevolg van de energietransitie worden steeds meer alternatieve brandstoffen gebruikt voor (weg)voertuigen. Het aantal multifuel tankstations (MFT-stations) in Nederland neemt hierdoor snel toe. Voor individuele brandstoffen is er regelgeving en zijn er PGS-richtlijnen, met dit project is gekeken naar mogelijke bijkomende veiligheidsaspecten bij de combinatie met alternatieve brandstoffen op één locatie en in hoeverre de regelgeving daarop aansluit.

Op dit moment ligt het totaal aantal tankstations in Nederland rond de 4.000. De verwachting is dat er in Nederland in 2030 circa 120 MFT’s zullen zijn. Naar aanleiding daarvan zijn er vragen vanuit het veld naar kennisdeling op het gebied van de veiligheid van de energietransitie.

Tijdens de transitie naar het gebruik van duurzame brandstoffen in mobiliteit, is een periode ontstaan waarin ook conventionele brandstoffen worden aangeboden op dezelfde locatie. Het aanbod op een MFT bestaat (potentieel) uit brandstoffen als diesel en benzine, maar ook uit tenminste één ‘alternatieve brandstof’ zoals LNG, CNG, waterstof. Daarnaast kan er laadinfrastructuur aanwezig zijn voor elektrische auto’s.

Lees hier het kennisdocument en de bijbehorende bijlages

 

Source: Relevant externe veiligheid IOV kennsidocument Veiligheid Multi-fuel Tankstations]]>