Oproep projectvoorstellen ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten in 2021

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

08-12-2020

Vanaf 2021 worden de activiteiten op het gebied van omgevingsveiligheid vervolgd in de ‘Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid’. Eén van de clusters van deze meerjarenagenda is het cluster ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten, dat bedoeld is voor innovatieve projecten, of voor onderwerpen waar extra bestuurlijke aandacht voor nodig is.

Nieuwe prioriteiten is echter wel heel ruim begrip en dat is dan ook de reden dat er een onderzoek is uitgevoerd naar welke maatschappelijke thema’s, gerelateerd aan omgevingsveiligheid, vooral van belang zijn. De thema’s zijn energietransitie, digitalisering en informatie-gestuurd werken en verbetering van het arbeidsmarktpotentieel.

Voor deze thema’s worden middelen ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van (onderzoeks)projecten.
Een project moet bijdragen aan het anticiperen van overheden op nieuwe ontwikkelingen met gevolgen voor omgevingsveiligheid, die gerelateerd zijn aan hun taken op het gebied van omgevingsveiligheid

De globale contouren van de bijdrageregeling zijn bekend het geeft partijen zo gelegenheid zich alvast voor te bereiden op het komen tot voorstellen zie ‘Afsprakenkader Ontwikkelbudget voor nieuwe prioriteiten versterking omgevingsveiligheid 2021-2024’. Het afsprakenkader wordt op 28 januari 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan het directeurenoverleg-klein. Er kan dus nog iets in veranderen. Echter, het geeft al wel voldoende indruk aan welke eisen individuele projectaanvragen moeten voldoen én hoe de selectie zal plaatsvinden van de aanvragen.

Heb je een innovatief projectvoorstel op het oog? Schroom dan niet om de eerste stappen te zetten.

De indieningsdatum voor de eerste tranche in 2021 is 1 maart 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Schutte rob.schutte@minienw.nl

 

Source: Relevant externe veiligheid Oproep projectvoorstellen ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten in 2021]]>