Notitie LPVL Omgevingsveiligheid in de Omgevingswet

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

15-07-2020

Ben jij al op de hoogte van wat er op hoofdlijnen gaat veranderen op het gebied van omgevingsveiligheid in de Omgevingswet? En weet jij al welke stappen er gezet moeten worden door gemeenten en provincies voor en na inwerkingtreding van de Omgevingswet op het gebied van omgevingsveiligheid. Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving heeft het voor je op een rij gezet.

Met de invoering van de Omgevingswet gaat er veel veranderen. Ook op het gebied van omgevingsveiligheid. Niet alleen de wet waarin het omgevingsveiligheidsbeleid opgenomen is verandert, maar ook het omgevingsveiligheidsbeleid zelf. De doelstelling blijft echter hetzelfde: een veilige inrichting van de leefomgeving. Dit betekent dat u van de ene kant bij de inrichting van de leefomgeving rekening moet houden met risicobronnen die branden, explosies of gifwolken kunnen veroorzaken. Die risicobronnen kunnen bedrijven zijn (van grote chemiebedrijven tot LPG-tankstations), maar ook transportroutes of buisleidingen waarover of waardoor gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Van de andere kant moet bij de vergunningverlening aan risicoveroorzakende bedrijven ook rekening gehouden worden met de omgeving waarin zo’n bedrijf gepland is. U krijgt met dit nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid te maken als u betrokken bent bij vergunningverlening aan bedrijven of bij ruimtelijke procedures zoals het opstellen van bijvoorbeeld een omgevingsplan.

Lees hier de notitie Omgevingsveiligheid in de Omgevingswet van het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving

 

Source: Relevant externe veiligheid Notitie LPVL Omgevingsveiligheid in de Omgevingswet]]>