Internetconsultatie Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers gestart

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

18-03-2020

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Circulaire voor over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. De circulaire gaat ten eerste over de opslag van lithium-ion energiedragers, in de vorm van cellen of batterijen, en ten tweede over de toepassing van lithium-ion batterijen in grotere energieopslagsystemen.

Met de regeling worden de volgende effecten beoogd:

  • Bewustwording met betrekking tot de risico’s die samenhangen met de lithium-ion energiedragers;
  • Vergroting van de veiligheid in en rond lithium-ion energiedragers door de toepassing van veiligheidsmaatregelen op basis van de circulaire;
  • Meer eenduidige toepassing van veiligheidsmaatregelen;
  • Vergroting van de kennis van de huidige en toekomstige maatregelen met betrekking tot de lithium-ion energiedragers.

Op 12 maart is de internetconsultatie gestart, u kunt tot en met 9 april 2020 via deze website de stukken vinden en reageren op alle onderdelen van de circulaire.

 

Source: Relevant externe veiligheid Internetconsultatie Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers gestart]]>