Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 27 februari 2020 tot wijziging van de Regeling externe veiligheid buisleidingen en de Regeling externe veiligheid inrichtingen

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme

04-03-2020

Met deze wijzigingsregeling wordt een nieuwe versie aangewezen van het rekenprogramma Safeti-NL en de bijbehorende nieuwe handleiding voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van inrichtingen en buisleidingen met gevaarlijke stoffen.

De uitkomsten van de risicoberekeningen worden gebruikt bij vergunningverlening en besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Wijzigingsregeling

 

Source: Relevant externe veiligheid Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 27 februari 2020 tot wijziging van de Regeling externe veiligheid buisleidingen en de Regeling externe veiligheid inrichtingen]]>