Energietransitie en veiligheid: wat kunnen we van andere landen leren?

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

12-02-2020

De energietransitie brengt veiligheidsrisico’s voor burgers en hulpverleners met zich mee. Welke risico’s worden in het buitenland gezien en aan welke maatregelen wordt gedacht? Dat heeft het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) onderzocht.

Uit een eerste verkenning van het IFV blijkt dat de inzichten in het buitenland vergelijkbaar zijn met die in Nederland: veiligheidsgerelateerde wet- en regelgeving is er vaak niet of ijlt na en de hulpverleningsdiensten pionieren om stappen te zetten op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding.

De kennis die is samengebracht in de nieuwe uitgave ‘Een internationale verkenning naar fysieke veiligheidsaspecten van de energietransitie’ is op twee manieren verzameld. Er is allereerst een verkennende literatuurstudie uitgevoerd naar zeven uitingsvormen van de energietransitie: geothermie, windenergie, biomassa, zonne-energie, waterstof, energieopslagsystemen en duurzaam bouwen. Daarnaast is informatie verzameld via een online vragenlijst die is uitgezet bij internationale contacten.

Lees hier het door het IFV uitgevoerde onderzoek

Bron: IFV

 

Source: Relevant externe veiligheid Energietransitie en veiligheid: wat kunnen we van andere landen leren?]]>