Consultatie Invoeringsregeling van start!

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

12-12-2019

Van 9 december 2019 tot en met 13 januari 2020 is de internetconsultatie van de Invoeringsregeling. Iedereen die dat wil, kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling.

De Invoeringsregeling is een ministeriële regeling bij de Omgevingswet en vormt na de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit het laatste onderdeel van het invoeringsspoor. De regels uit de Invoeringsregeling zijn te verdelen in drie onderdelen. Een deel regelt overgangsrecht, een deel wijzigt de Omgevingsregeling of vult deze aan en een deel wijzigt andere regelingen of trekt deze in. Met de Invoeringsregeling worden in totaal 72 bestaande regelingen gewijzigd en 62 bestaande regelingen ingetrokken.

Op 22 november is de Omgevingsregeling gepubliceerd. In de omgevingsregeling staathet grootste deel van de technische en administratieve regels voor het gebruik van de Omgevingswet, de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de praktijk. De Invoeringsregeling, die nu in consultatie is, vult de Omgevingsregeling aan of wijzigt deze. De Omgevingsregeling wordt op een later moment ook via de ministeriële regelingen van de aanvullingswetten voor bodem, geluid, natuur en grondeigendom aangevuld en gewijzigd.

De Invoeringsregeling bevat een aanvulling van de al gepubliceerde technische en administratieve regels uit de Omgevingsregeling. De regeling kent zeven thema’s:
1. Grenzen van Locaties
2. Regels voor activiteiten
3. Gegevensverstrekking
4. Meet- en rekenmethoden voor besluiten
5. Monitoring en informatieverplichtingen
6. Financiële bepalingen.
7. Digitaal Stelsel omgevingswet

Bekijk hier de invoeringsregeling en geef u reactie op deze consultatie

 

Source: Relevant externe veiligheid Consultatie Invoeringsregeling van start!]]>