Plenair programma jaarcongres Relevant bekend!

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

02-10-2019

Het congres staat dit jaar in het teken van veilige transitie. Waarbij ingegaan wordt op actualiteiten en transparantie. Bij het congres wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten. Inmiddels is het complete plenaire programma bekend!

Programma

 • 09:00 Ontvangst met koffie & thee
 • 09:30 Plenair: Welkom en opening door Arie Deelen, dagvoorzitter
  Paneldiscussie: Energietransitie en nieuwe risico’s
  De energietransitie is in volle gang. Op alle fronten worden initiatieven ontplooid, hierbij ontstaan soms ook nieuwe veiligheidsrisico’s. Voor deze nieuwe ontwikkelingen is nog niet altijd adequate wet- en regelgeving ontwikkeld. Waar lopen initiatiefnemers zoals Air Liquide tegenaan, wat is de rol van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en hoe kan een kennisinstelling zoals het Instituut voor Fysieke Veiligheid hierin ondersteunen.
  Met: mr. Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat, dr. ir. Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid en Jaap Oldenziel, manager Public Affairs bij Air Liquide
 • 10:30 Pauze
 • 11:00 Ronde A: Infosessies
 • 11:45 Zaalwissel
 • 12:00 Ronde B: Infosessies
 • 12:45 Lunchpauze
 • 13:45 Plenair:
  Actuele Ontwikkelingen, wat staat de EV’er te wachten
  door prof. dr. ir. Marjolein van Asselt, raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid
  Marjolein gaat in op de actualiteit: wat speelt er in het werkveld van de EV’er, welke ontwikkelingen spelen rondom de Omgevingswet, hoe ga je om met transparantie tussen overheid, bedrijfsleven en burger en welke andere ontwikkelingen ziet zij in het Externe Veiligheid veld.
  De trend is verdichten, wat betekent dit voor EV
  door Jolanda Trijselaar, directeur bij de Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) We zien een algehele trend van binnenstedelijk verdichten. Welke risico’s en uitdagingen brengt dit met zich mee in relatie tot Externe Veiligheid?
 • 15:00 Zaalwissel
 • 15:15 Ronde C: Workshops
 • 16:30 Borrel

De invulling van de infosessies en workshops volgt.

Heb je je nog niet aangemeld, meld je dan hier aan

 

Source: Relevant externe veiligheid Plenair programma jaarcongres Relevant bekend!]]>