RIVM actualiseert giftige voorbeeldstoffen vervoer van gevaarlijke stoffen

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

10-07-2019

Het RIVM heeft onderzocht of de giftige voorbeeldstoffen die in het Basisnet worden gebruikt, nog representatief zijn en heeft geconcludeerd dat dit niet het geval is. Daarom doet RIVM een voorstel om deze voorbeeldstoffen te actualiseren.

De huidige voorbeeldstoffen zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw bepaald. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de giftige voorbeeldstoffen nu niet meer representatief zijn. Ze worden niet of zelden vervoerd, of er zijn nieuwe inzichten over de giftigheid ervan. Ze zijn daarom ook moeilijk te verantwoorden aan de omgeving wanneer de werkwijze wordt uitgelegd. Het RIVM heeft verschillende mogelijkheden voor actualisatie uitgewerkt en beveelt nieuwe voorbeeldstoffen aan. Daarbij is rekening gehouden met nieuwe inzichten over de giftigheid van stoffen en hoeveel ze vervoerd worden.

Bij de berekening van de risico’s wordt een onderscheid gemaakt tussen gassen en vloeistoffen. Voor giftige gassen zijn de berekende risico’s met de nieuwe voorbeeldstoffen lager. Voor twee stofcategorieën van giftige vloeistoffen zijn de berekende risico’s lager en voor twee andere categorieën hoger. Bij de vloeistoffen met een hoger risico gaat het om klein aantal stoffen die in kleine hoeveelheden worden vervoerd. Hierdoor neemt het totale berekende risico van alle stoffen samen naar verwachting niet toe.

Voor meer informatie lees je het onderzoek Actualisatie giftige voorbeeldstoffen transport gevaarlijke stoffen.

 

Source: Relevant externe veiligheid RIVM actualiseert giftige voorbeeldstoffen vervoer van gevaarlijke stoffen]]>