PGS 9 gereed voor commentaar

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

10-07-2019

Het concept van PGS 9: ‘Cryogene gassen: opslag van 0,150 m3 – 100 m3’ is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen kenbaar maken aan het PGS-projectbureau.

Cryogene gassen
Het doel van PGS 9 is om de risico’s te beheersen van opslag van cryogene gassen. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

NIeuwe Stijl
PGS 9 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen, door middel van een risicobenadering, veel duidelijker wordt. De actualisatie heeft geleid tot enkele inhoudelijke wijzigingen.

Commentaar indienen
Je kunt de conceptversie van PGS 9 downloaden. Vervolgens wordt je gevraagd met de wijzigingstabel, de wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en deze op te sturen naar de publicatiereeks gevaarlijke stoffen

 

Source: Relevant externe veiligheid PGS 9 gereed voor commentaar]]>