Concept PGS 8 gereed voor commentaar

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

22-05-2019

Het concept van PGS 8: organische peroxiden: opslag is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. Het indienen van opmerkingen kan tot 16 juli.

PGS 8
Het doel van PGS 8 is om de risico’s te beheersen van de opslag van organische peroxiden. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is er nieuw?
PGS 8 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen, door middel van een risicobenadering, veel duidelijker wordt. De actualisatie heeft geleid tot enkele inhoudelijke wijzigingen.

Voor het inzien van PGS 8, meer informatie of het sturen van opmerkingen kunt u terecht op Publiecatiereeks gevaarlijke stoffen

Bron: Publiecatiereeks gevaarlijke stoffen

 

Source: Relevant externe veiligheid Concept PGS 8 gereed voor commentaar]]>