Vervoer van gevaarlijke stoffen tussen 2013 en 2017 toegenomen

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

13-05-2019

In 2017 werd ruim 8% meer gevaarlijke stoffen vervoerd van vijf jaar eerder. Via alle transportmodaliteiten nam het vervoer van gevaarlijke stoffen toe. Relatief gezien nam het vervoer van gevaarlijke stoffen met 22 procent het sterkst toe bij het spoorvervoer. Bij het vervoer via weg, water en buisleiding lag dit rond de 8 procent.

Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk ten opzichte van 2016
De totale hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stoffen over 2017 is nagenoeg gelijk ten opzichte van 2016. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor daalde met 13%, terwijl het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg met ongeveer 8 procent toenam. Het vervoer van gevaarlijke stoffen van de grootste vervoersstromen; via buisleiding en de binnenwateren bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van 2016.

Zorgen over vervoer van gevaarlijke stoffen door bewoond gebied
Vooral de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door bewoond gebied leidt tot zorgen bij bestuurders van gemeenten gelegen aan de Brabant- en de Bentheimroute. Deze routes worden namelijk, door werkzaamheden aan de Betuweroute, meer gebruikt dan verwacht. Hoewel het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Brabantroute over 2017 met 22 procent en over de Bentheimroute met 60 procent is afgenomen ten opzichte van 2016, is er nog steeds sprake van een overschrijding van de vastgestelde vervoersaantallen op deze routes. Lokale bestuurders vrezen daarnaast voor een verdere toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen door bewoond gebied. Over deze kwestie worden momenteel gesprekken gevoerd met staatssecretaris van Veldhoven. Een besluit over nieuwe vervoersaantallen over het spoor wordt niet eerder dan 2020 verwacht.

Bron: CBS | ProRail en Rijkswaterstaat

 

Source: Relevant externe veiligheid Vervoer van gevaarlijke stoffen tussen 2013 en 2017 toegenomen]]>