Hulpdiensten en bedrijven oefenen rampenbestrijding in Moerdijk

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

01-05-2019

In 2019 houden gemeente, veiligheidsdiensten en bedrijven op industrieterrein Moerdijk drie keer een veiligheidsoefening, met als doel om het zelfredzaamheidsplan dat vorig jaar is vastgesteld te toetsen. Door gezamenlijk te oefenen leren deze partijen wat ze moeten doen en wat de rol van de verschillende partijen is in de rampenbestrijding.

Dit jaar worden meerdere oefeningen gehouden, die allemaal in het teken staan van zelfredzaamheid:

  • CoPI (commando plaats incident)-oefening zelfredzaamheid met een realistisch scenario: Het scenario en de resultaten van deze oefening vormen input voor de evacuatie oefening en oefening taakorganisatie bevolkingszorg later dit jaar. (ca 65 deelnemers van o.a. veiligheidsregio, politie, GHOR, havenbedrijf en gemeente.
  • Evacuatie oefening: Vervolg op de eerste oefening. Bij deze oefening worden de bedrijven op het haven- en industrieterrein nauw betrokken. (ca 100 deelnemers van o.a. bedrijven op het haven- en industrieterrein, KAM (kwaliteit arbeidsomstandigheden en milieu)- coördinatoren en de gemeente).
  • Oefening taakorganisatie bevolkingszorg: In deze oefening staan de samenwerkende gemeentelijke taakorganisaties centraal. Ook deze oefening borduurt weer voort op de eerdere oefeningen. (ca 60 deelnemers van o.a. gemeentelijke crisisorganisatie Moerdijk en medewerkers van gemeentes uit het district de Markiezaten).
  • Burgemeestersgame: Via een computersimulatie krijgen burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris een ingewikkeld crisisscenario voorgeschoteld dat binnen een kort tijdsbestek tot maatschappelijke ontwrichting kan leiden. Onder hoge tijdsdruk en met een grote mate van onzekerheid moeten besluiten en maatregelen worden genomen die buiten de dagelijkse gang van zaken vallen.

Het toetsen van het zelfredzaamheidsplan voor haven- en industrieterrein Moerdijk valt onder de verplichting van de veiligheidsregio om samen met andere dienstonderdelen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing oefeningen te organiseren.

 

Source: Relevant externe veiligheid Hulpdiensten en bedrijven oefenen rampenbestrijding in Moerdijk]]>