Rapportage over aanpak terrorisme naar de Tweede Kamer

De bestrijding van terrorisme in Nederland krijgt vorm met de zogeheten Integrale aanpak terrorisme. Deze aanpak bestaat uit vijf pijlers: verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen. Deze rapportage laat zien welke resultaten zijn bereikt in het afgelopen anderhalf jaar en welke aandachtsgebieden de komende periode kent. Source: NCTV Rapportage over aanpak terrorisme naar de Tweede Kamer

]]>