PGS-richtlijn over veilige opslag van lithium-ion batterijen

Pagina gewijzigd door Armando Aerts

18-03-2019

Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin lithium-ion batterijen. Verkopers en tussenhandelaren willen deze producten op een veilige manier opslaan. Maar hoe moeten zij dat doen? De PGS-organisatie gaat een nieuwe richtlijn opstellen waarin beschreven staat hoe dat veilig kan.

Waarom is er een PGS-richtlijn voor lithium-ion batterijen nodig?
Het gebruik van lithium-ion batterijen neemt de laatste jaren sterk toe. Denk aan batterijen in auto’s, fietsen, elektrische sigaretten, laptops en telefoons, maar ook aan buurtbatterijen. Dit brengt gevaren met zich mee. Zo ontstond er vorig jaar een grote brand in de Stella fietsenfabriek. Bij brand kunnen er giftige gassen vrijkomen. Op dit moment is er nog maar weinig wet- en regelgeving voor lithium-ion batterijen. Daarom is de PGS-beheerorganisatie gevraagd een richtlijn hiervoor te schrijven.

Waar over gaat de richtlijn?
De richtlijn gaat over twee onderwerpen. Het eerste onderwerp is hoe je op een veilige manier grote hoeveelheden lithium-ion batterijen op slaat. Het tweede onderwerp gaat over hoe je op een veilige manier met buurtbatterijen moet omgaan. Buurtbatterijen zijn aan elkaar gekoppelde lithium-ion batterijen om energie in op te slaan en vervolgens om elektriciteit te leveren. Verenigingen van bewoners gebruiken deze buurtbatterijen bijvoorbeeld om zonne-energie in op te slaan. De buurtbatterijen kunnen gevaarlijk zijn door het gebruik van gevaarlijke stoffen in de batterijen en door hoge spanning.

Wanneer is de richtlijn klaar en wat kan ik in de tussentijd doen?
Het PGS-team verwacht dat het schrijven van deze richtlijn ongeveer anderhalf jaar zal duren. De Veiligheidsregio’s Haaglanden en Rotterdam Rijnmond en het LIOGS hebben reeds twee handleidingen geschreven over lithium-ion batterijen. Zij beschrijven hierin hoe u lithium-ion batterijen veilig kan opslaan. Op de PGS-website staat waar u deze handleidingen kunt vinden. NEN heeft internationale normen beschikbaar over lithium-ion batterijen. De normcommissies Elektriciteit-opslagsystemen en Cellen en batterijen zijn hier in Nederland verantwoordelijk voor. Ook is er een norm over de bedrijfsvoering van buurtbatterijen in de maak.

Meer informatie over de PGS veilige opslag van lithium-ion batterijen

 

Source: Relevant externe veiligheid PGS-richtlijn over veilige opslag van lithium-ion batterijen]]>