Aanpak Landelijk Steunpunt Extremisme geëvalueerd

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE), waar Familiesteunpunt en Forsa onder vallen, boekt goede resultaten met de ondersteuning van families van geradicaliseerde individuen en de deradicalisering van mensen die betrokken zijn geweest bij extremistische netwerken. Dit blijkt uit de evaluatie door onderzoeksbureau Andersson, Ellfers, Felix die in opdracht van subsidieverstrekker NCTV is uitgevoerd. Naast het functioneren van Familiesteunpunt en Forsa is ook duurzame borging onderzocht. Source: NCTV Aanpak Landelijk Steunpunt Extremisme geëvalueerd

]]>