Correctie PGS 31

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme

29-10-2018

In de in april 2018 gepubliceerde PGS 31 versie 1.0 zijn per abuis vijf tekstuele fouten geslopen die gecorrigeerd worden met PGS 31 versie 1.1. Het gaat om het volgende:

  • Voorschrift 2.2.13 is aangepast. In versie 1.0 stond in de tekst bij typical 3 dat zowel een MOOB als een EOOB toegepast kunnen worden, terwijl de bijbehorende figuur alleen een EOOB als mogelijkheid weergaf. Correct is dat bij typical 3 alleen een EOOB toegepast kan worden. Dit is in deze 1.1 versie zo aangepast.
  • Voorschrift 2.2.44 is aangepast. Er werd verwezen naar de voorschriften 2.2.33 t/m 2.2.35. Dit is veranderd naar een verwijzing naar de voorschriften 2.2.39 t/m 2.2.42.
  • Voorschrift 2.2.50 is aangepast. Hierin werd verwezen naar voorschrift 2.2.47. Dit is veranderd naar een verwijzing naar voorschrift 2.2.53.
  • Voorschrift 6.5.2 is aangepast. In versie 1.0 stond dat SAFETI-NL gebruikt kon worden voor het berekenen van interne afstanden. Echter SAFETI-NL is alleen bedoeld voor het berekenen van externe veiligheidsafstanden. In deze 1.1 versie is SAFETI-NL verwijderd en is een aantal alternatieven genoemd.
  • In Bijlage C zijn alle verwijzingen naar voorschriften aangepast. Alle voorschriften zijn met ‘6’ verhoogd. Bijvoorbeeld, de verwijzing naar voorschrift 2.2.29 is veranderd naar een verwijzing naar voorschrift 2.2.35.

Per 28 oktober 2018 is PGS 31 april 2018 versie 1.0 vervangen door PGS 31 oktober 2018 versie 1.1.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

 

Source: Relevant externe veiligheid Correctie PGS 31]]>