Veiligheidsregio's en een veilige energietransitie

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

14-09-2018

Nederland wil voor 2050 de CO2-uitstoot met 80-95% terugdringen. Dat betekent een transitie (meer) duurzame bronnen van energie. Die nieuwe energieprojecten brengen veiligheidsrisico’s voor de fysieke leefomgeving met zich mee.

De risico’s van vernieuwingen met betrekking tot de winning, opslag, productie, transport en het gebruik van energie zijn echter nog grotendeels onbekend. Daar ligt een rol voor veiligheidsregio’s. Het Infoblad Infoblad energietransitie ten bate van veiligheidsregio’s biedt kennis om het inhoudelijke gesprek aan te gaan op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau over het gezamenlijk faciliteren van een veilige energietransitie. Onder andere door verkenning van mogelijke risico’s voor de fysieke veiligheid van enkele duurzame energiebronnen en energiedragers.

 

Source: Relevant externe veiligheid Veiligheidsregio’s en een veilige energietransitie]]>