Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving gepubliceerd

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

31-08-2018

Op 31 augustus 2018 zijn het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Besluit bouwwerken gepubliceerd in het Staatsblad.

De besluiten zijn de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet. De regelgeving onder de Omgevingswet wordt hierdoor duidelijker. Nu kunnen overheden verder stappen zetten richting de invoering van de wet.

Omgevingsbesluit
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

 

Source: Relevant externe veiligheid Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving gepubliceerd]]>