Speel het simulatiespel Aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

08-05-2018

Het nieuwe omgevingsveiligheidbeleid betekent een grote beleidsverandering. Nieuw in het beleid zijn de aandachtsgebieden die de ruimtelijke impact van mogelijke ongelukken met gevaarlijke stoffen zichtbaar maakt. Met het simulatiespel zoek je samen naar antwoorden.

Antwoorden op vragen als: Waar sta je groei en activiteiten met gevaarlijke stoffen toe en waar niet? Welke maatregelen neemt het bevoegd gezag om haar inwoners te beschermen? Deze vragen stellen is eenvoudiger dan ze beantwoorden. Het simulatiespel aandachtsgebieden externe veiligheid kan je gebruiken om in je eigen werkgebied de dialoog over de aandachtsgebieden en de eventuele te nemen maatregelen te voeren.

Het simulatiespel aandachtsgebieden omgevingsveiligheid is ontwikkeld door het IOV en is gratis te downloaden.
Meer informatie over het simulatiespel aandachtsgebieden

 

Source: Relevant externe veiligheid Speel het simulatiespel Aandachtsgebieden omgevingsveiligheid]]>