Regiosessie omgevingswet: veiligheid en gezondheid intergraal afwegen

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

05-04-2018

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat organiseert dit jaar regiosessies over de Omgevingswet op 6 plaatsen door het hele land. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor EV-specialisten en RO’ers.

Met de invoering van de Omgevingswet ontstaat een nieuwe rol voor omgevingsveiligheidsprofessionals. Van een controlerende rol die wettelijk is vastgelegd, naar een adviserende rol. Dit biedt de veiligheidsregio de gelegenheid om uit te groeien tot expert op het gebied van omgevingsveiligheid (zoals de GGD dat is op het gebied van gezondheid) en de omgevingsdienst tot expert in de vergunningverlening onder de Omgevingswet. Externe veiligheidsdeskundigen (EV’ers) in dienst bij gemeenten worden de vragende (en kennishebbende) counterpart.

Meer informatie en aanmelden regiosessies Omgevingwet

 

Source: Relevant externe veiligheid Regiosessie omgevingswet: veiligheid en gezondheid intergraal afwegen]]>