Internationale richtlijn voor veilig gebruik biogasinstallatie beschikbaar in Nederlands

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

26-03-2018

Biogas is een zeer ontvlambaar gasmengsel dat bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Veilig gebruik van biogasinstallaties is dan ook van cruciaal belang.

Dit betekent dat alle betrokkenen de gevaren die kunnen ontstaan, zowel voor de arbeidsomstandigheden als voor het milieu, moeten kunnen beoordelen en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen toepassen. De veiligheidsrichtlijn Biogas, Safety First is in opdracht van het ministerie ISZW door het RIVM vertaald in het Nederlands.

De richtlijn beschrijft algemene maatregelen voor de verschillende gevaren en risico’s die een biogasinstallatie met zich meebrengt en gaat bijvoorbeeld in op explosie- en brandveiligheid. Daarnaast gaat het in op specifieke eisen die gelden voor onderdelen van een biogasinstallatie zoals de substraatbehandeling, de vergister, de gasopslag en de gaszuivering. De richtlijn Biogas, Safety First vormt daarmee een belangrijke bron van informatie voor iedereen die betrokken is bij de bouw, gebruik en onderhoud van biogasinstallaties.

Bron: RIVM

 

Source: Relevant externe veiligheid Internationale richtlijn voor veilig gebruik biogasinstallatie beschikbaar in Nederlands]]>