Terugblik seminar “Gebouwgebonden wet- en regelgeving”

Safety & security Rob van Dijk van Cocoon Risk Management legt uit dat de eerste stap naar compliancy bewustwording binnen de organisatie is, vervolgens dient de organisatie compliant te worden om uiteindelijk in control te blijven. Op gebied van safety & security zijn er 4 hoofdondegebouwgebonden, wetgeving, brandveiligheid, beveiliging, veiligheidshandboek, cocoon, arbeidsveiligheid, brandveiligheid,rdelen; – brandveiligheid, – beveiliging, – arbeidsveiligheid en – milieu. Het verschil in safety & security op gebied van wet- en regelgeving is dat er voor safety meer wetgeving van toepassing is en voor security meer regelgeving.

Duurzaamheid

Sinds de laatste jaren is duurzaamheid een trend geworden. Volgens Rob is de BREEAM certificering voor nieuwbouw (en ook voor in-use) een goed hulpmiddel voor de weerbaarheid van het pand. Deze certificering wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren, het is een integrale beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Als panden bij de bouw voldoen aan het BREEAM Nieuwbouw en Renovatie, dan zijn deze panden fysiek goed beveiligd tegen inbraak.

Arbeidsveiligheid

Werner (Cocoon), is gespecialiseerd in arbeidsveiligheid en gevaarlijke stoffen. Op het gebied van safety moet men zich altijd de vraag stellen; Zijn alle risico’s in kaart en zijn we ons hiervan bewust? Het bewustzijn van arbeidsveiligheid ontstond tijdens de industriële revolutie. Echter werd pas in 1998 de Arbeidsomstandighedenwet vastgelegd. De landelijke wetgeving, aangevuld met Europese wetgeving resulteerde in 2006 in de Arbowet. Wanneer het gaat om arbeidsveiligheid dient een werkgever te voldoen aan twee zaken, “goed werkgeverschap” vanuit het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet. De meeste arbeidsongevallen gebeuren bij; – werken op hoogte, – werken in besloten ruimtes, – werken met gevaarlijke stoffen en – elektrische installaties. Veel vragen vanuit de deelnemers hebben betrekking tot het borgen van werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden. Wanneer werkzaamheden door contractors worden uitgevoerd is de opdrachtgever niet direct verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. De opdrachtgever is er echter wel voor verantwoordelijk dat de contractor de specifieke huisregels weet, zoals waar de dichtstbijzijnde verzamelplaats is, bij wie zaken gemeld moeten worden etc. Grotere bedrijven wordt geadviseerd dit te hebben vastgelegd. Uiteraard dient hierbij rekening gehouden te worden met de branche, een chemisch bedrijf heeft andere regelgeving dan een kantoorpand. Indien regels elkaar tegenspreken, prevaleren de regels van de opdrachtgever boven die van de opdrachtnemer.

Brandveiligheid gebouwgebonden, wetgeving, brandveiligheid, beveiliging, veiligheidshandboek, cocoon, arbeidsveiligheid, brandveiligheid,

Mathijs, ook van Cocoon, geeft een toelichting op gebied van brandveiligheid. Hij is gespecialiseerd in brandveiligheid, de beheersbaarheid van brand, gevaarlijke stoffen opslag en de bemiddeling in handhavingstrajecten. Er worden een aantal foto’s getoond die een verhoogd risico ten aanzien van de brandveiligheid in een pand met zich meebrengen. Dit zijn foto’s van overvolle veiligheidstrappenhuizen, open gehouden branddeuren en technische ruimtes vol opslagmaterialen. De aansprakelijkheid hiervan ligt voornamelijk bij de eigenaar van een gebouw (Zorgplicht). Hoe wordt een organisatie compliant? Cocoon heeft hier een Veiligheidshandboek ontwikkeld. Dit bestaat uit verschillende modules, waaronder het opstellen van een BHV plan en de opbouw van een gebouwdossier. Het Veiligheidshandboek ontwikkelt zich continu aan de hand van wet- en regelgeving, ervaringen en audits cq oefeningen.

Gebouwgebonden installaties

Bas von Pickarts van Flexim is als Account Manager verantwoordelijk voor de compliancy van gebouwgebonden wet- en regelgeving. Bas begint zijn toelichting met de vraag welk cijfer de deelnemers zich geven voor de compliancy bij hun panden. Een aantal deelnemers denkt het goed op orde te hebben. Het voldoen aan wet- en regelgeving is met name de aantoonbaarheid hiervan. Na het doornemen van een aantal wet- en regelgevingen wordt de vraag gesteld aan de deelnemers in hoeverre ze aantoonbaar compliant zijn. De meeste deelnemers denken dat dit wel geborgd is maar niet altijd goed aantoonbaar is. Om duidelijk te krijgen waaraan moet worden voldaan aan wet- en regelgeving dient als eerste in kaart gebracht te worden welke elementen er aanwezig zijn. Dit kan door het opstellen van een elementenlijst. Vervolgens kan bekeken worden welke gegevens er geborgd moeten worden. Flexim heeft tevens een digitaal gebouwdossier ontwikkeld, het Building Documents Register. In dit systeem wordt de wet- en regelgeving omtrent gebouwgebonden installaties geborgd. Documenten die aantonen dat voldaan wordt aan deze wet- en regelgeving zijn online benaderbaar en er wordt tevens een planningstool aan gekoppeld om ervoor te zorgen dat de compliancy geborgd blijft. Flexim geeft tevens verklaringen af aan klanten die aantonen dat de benodigde dossiers aanwezig zijn in het BDR.

Holland Casino

Het seminar wordt afgesloten door Holland Casino. Zij vertellen hoe omgegaan wordt met security en responsible gaming. In totaal werken er 180 medewerkers op deze afdeling in Nederland. Deze afdeling is verantwoordelijk voor gebouwbeveiliging, orde en rust in de speelzalen, preventie kansspelen, compliance WWFT en toegangscontrole en contacten met de politie en justitie. gebouwgebonden, wetgeving, brandveiligheid, beveiliging, veiligheidshandboek, cocoon, arbeidsveiligheid, brandveiligheid,, flexim, rob van dijk]]>