Geld naar gemeenten voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

Gemeenten ontvangen ook volgend jaar financiële steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van bijna zes miljoen euro beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak. Source: NCTV Geld naar gemeenten voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

]]>