Extra aandacht voor minimaliseren benzeenemissies Botlek Oost

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme

26-09-2017

ExxonMobil, Vopak, Odfjell en DCMR starten vanaf 1 september een gezamenlijke pilot om onbekende benzeenemissies sneller op te sporen. Doel is de verspreiding van deze stof in de Botlek te minimaliseren.

Gezondheidsrisico’s en milieuschade verminderen

Benzeen is een Zeer Zorgwekkende Stof. Emissies van deze stof moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom willen zij onbekende en ongewenste benzeenemissies in een vroegtijdig stadium opsporen en zo mogelijk stoppen. Daarmee verminderen zij milieuschade en gezondheidsrisico’s in de Rijnmond Regio.

Procedure benzeen

De meldkamer van de DCMR waarschuwt de bedrijven en het Havenbedrijf bij een geringe verhoging (20 µg) van de benzeenconcentratie op het meetpunt in de Geulhaven. De bedrijven onderzoeken vervolgens op hun eigen terrein of er sprake is van een onbedoelde benzeenemissie. Indien dat het geval is, melden zij dit bij de meldkamer van de DCMR en nemen zij indien mogelijk adequate maatregelen.

Ontgassende schepen

Bij een verhoging op het meetpunt kan ook sprake zijn van een ontgassend schip. Daarom informeert de meldkamer van de DCMR ook het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf inventariseert of er sprake is van een stilliggend of langsvarend schip dat aan het ontgassen is. In dat geval neemt het Havenbedrijf hierop actie.

Wanneer de piek aanhoudt en er geen oorzaak gevonden wordt, dan onderzoekt het milieupiket van de DCMR het voorval nader. De DCMR blijft als toezichthouder op de uitvoering van de Wet Milieubeheer te allen tijde gehouden aan het uitvoeren van haar wettelijke taak.

Looptijd van de pilot

De pilot start op 1 september 2017 en heeft in principe een looptijd van één jaar.

Wanneer blijkt dat deze werkwijze effectief is en voor alle deelnemers meerwaarde heeft, dan wordt het onderdeel van de reguliere werkwijze. DCMR en Havenbedrijf bekijken ook of de werkwijze in andere delen van het Havengebied waar benzeenemissies kunnen voorkomen kan worden toegepast.

Bron: DCMR

 

Source: Relevant externe veiligheid Extra aandacht voor minimaliseren benzeenemissies Botlek Oost]]>