Future Force Conference centraal in nieuwste MNVC

De toestand in de wereld vraagt om een hoogwaardige en toekomstbestendige krijgsmacht met handelingsvermogen. Steeds sneller zal Defensie moeten innoveren om opgewassen te blijven tegen de dreigingen en risico’s. Dit vereist nauwe samenwerking met kennis- en innovatiepartners maar ook met allerlei andere organisaties en mensen vanuit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden. Source: NCTV Future Force Conference centraal in nieuwste MNVC

]]>