Handleiding bouwsteen omgevingsveiligheid in omgevingswet beschikbaar

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

18-04-2017

Op 13 april 2017 nam Rosemarie Bastianen (Ministerie IenM) het resultaat van het onderzoek ‘Omgevingsveiligheid in de Omgevingsvisie’ in ontvangst. Aan de hand van ervaringen uit diverse gemeentes is een handleiding opgesteld. De handleiding biedt ‘bouwstenen’ die gemeentes op eenvoudige wijze helpen bij het maken van keuzes op het gebied van omgevingsveiligheid.

In Maasgouw, Ermelo, Harlingen, Waalwijk, Eindhoven en Rotterdam gingen de gemeentes, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en verschillende andere partijen om de tafel om te oefenen met de omgevingsvisie. De centrale vraag was: ‘Welke partijen en welke informatie over risicobronnen en ruimtelijke ontwikkelingen heb ik nodig om bij het opstellen van de omgevingsvisie goed beslagen ten ijs te komen zodat omgevingsveiligheid een serieus onderdeel uitmaakt van de bestuurlijke afweging?’

Projectleider Hans Iserief: “Het eindresultaat is een stappenplan met tips en inhoudelijke hulp op veel punten. Medewerkers van gemeente, omgevingsdienst en veiligheidsregio moeten dit proces echt samen doorlopen. Dat proces is minstens zo belangrijk als wat er in de bouwsteen komt te staan. En het is essentieel dat gemeentelijke RO’ers vanaf het begin meedoen!”

Aan de hand van de ervaringen uit de verschillende gemeenten is een breed toepasbare handleiding gemaakt: Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

Meer informatie: Pilots omgevingsvisie.

 

Source: Relevant externe veiligheid Handleiding bouwsteen omgevingsveiligheid in omgevingswet beschikbaar]]>