Bouwsteen Omgevingsveiligheid staat als een huis

Pagina gewijzigd door Francine Witten

18-04-2017

Op 13 april 2017 nam Rosemarie Bastianen (directeur Eenvoudig Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) het resultaat van het onderzoek ‘Omgevingsveiligheid in de Omgevingsvisie’ in ontvangst. Aan de hand van ervaringen uit diverse gemeentes is een handleiding opgesteld. De handleiding biedt ‘bouwstenen’ die gemeentes op eenvoudige wijze helpen bij het maken van keuzes op het gebied van omgevingsveiligheid.

Op 13 april 2017 nam Rosemarie Bastianen (directeur Eenvoudig Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) het resultaat van ‘Omgevingsveiligheid in de Omgevingsvisie’ in ontvangst. In Maasgouw, Ermelo, Harlingen, Waalwijk, Eindhoven en Rotterdam gingen de gemeentes, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en verschillende andere partijenom de tafel om te oefenen met de omgevingsvisie. De centrale vraag was: ‘Welke partijen en welke informatie over risicobronnen en ruimtelijke ontwikkelingen heb ik nodig om bij het opstellen van de omgevingsvisie goed beslagen ten ijs te komen zodat omgevingsveiligheid een serieus onderdeel uitmaakt van de bestuurlijke afweging?’

Met de komst van de Omgevingswet wordt de bestuurlijke afwegingsruimte groter, er ligt minder vast in regels. Marlouce Biemans (Impuls Omgevingsveiligheid): “Een bestuurder heeft pas advies nodig op het moment dat regels niet werken.” Via een aantal stappen kan een gemeente met andere belanghebbenden en specialisten op relatief eenvoudige wijze dit advies op het gebied van omgevingsveiligheid inwinnen. De vragen die spelen kunnen bijvoorbeeld zijn: Welke ontwikkelingen zie ik in mijn gemeente? Wat wil ik wel en wat absoluut niet toestaan? Hoe kan ik een bestaand industriegebied op een goede wijze transformeren tot een woonwijk en wil ik nieuwe, risicovolle bedrijven wel of niet in mijn gemeente? Door samen, vanuit verschillende invalshoeken naar het gemeentelijk grondgebied te kijken ontstaan goede gesprekken, meer begrip voor elkaar en nieuwe inzichten. En een goed advies richting bestuurder.

Die mogelijke keuzes belanden in een ‘bouwsteen’ die gebruikt kan worden bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Nieuw aan deze pilots is de aandacht voor de verschillende thema’s uit de Omgevingswet. Door de diversiteit aan gemeenten is inzicht verkregen hoe zo’n proces werkt. In Ermelo waren bosbranden in de buurt van een recreatiepark een item, in Maasgouw was aandacht voor overstromingsrisico’s van de Maas en in Eindhoven zat de spanning vooral tussen het herontwikkelen van een industriegebied langs een spoorlijn waar treinen met gevaarlijke stoffen over rijden. Door naar verschillende concrete vraagstukken te kijken, werd vanzelf ook nagedacht over de aanpalende thema’s als de woningbouwopgave, geluid, bereikbaarheid, milieu en gezondheid.

Aan de hand van de ervaringen uit de verschillende gemeenten is een breed toepasbare handleiding gemaakt. Deze handleiding is nu hier te downloaden.

Projectleider Hans Iserief: “Het eindresultaat is een stappenplan met tips en inhoudelijke hulp op veel punten. Medewerkers van gemeente, omgevingsdienst en veiligheidsregio moeten dit proces echt samen doorlopen. Dat proces is minstens zo belangrijk als wat er in de bouwsteen komt te staan. En het is essentieel dat gemeentelijke RO’ers vanaf het begin meedoen!”

 

Source: Relevant externe veiligheid Bouwsteen Omgevingsveiligheid staat als een huis]]>