Meer mogelijkheden aanpak terrorismebestrijding

Op 1 maart 2017 zijn in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme drie wetten in werking getreden. De wetten vullen de huidige mogelijkheden aan om terrorisme te bestrijden. Zo wordt het mogelijk om personen die gedragingen vertonen, die in verband kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan, bijvoorbeeld een meldplicht, gebiedsverbod of een contactverbod op te leggen. Ook kan een uitreisverbod worden opgelegd. Source: NCTV Meer mogelijkheden aanpak terrorismebestrijding

]]>