Programmaraad stemt in met afronding PGS 31 oude stijl

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

14-02-2017

Eind november 2016 heeft de Programmaraad besloten om de conceptversie van PGS oude stijl direct om te zetten volgens de ‘nieuwe stijl’.

De reden hiervoor was dat het leek dat een aantal discussiepunten in deze fase niet opgelost zou kunnen worden. Als resultaat van deze beslissing zijn er gesprekken geweest tussen de nieuwe voorzitter en diverse deelnemers van het PGS 31-team om tot een goede afronding van PGS 31 te komen.

Tijdens die gesprekken kwam naar voren dat er een breed uitgesproken wens is om eerst de discussiepunten op te lossen en PGS 31 oude stijl af te ronden. Alle betrokken partijen zijn zeer gemotiveerd en bereid om tot een goed resultaat te komen. Deze nieuwe inzichten hebben er toe geleid dat de Programmaraad goedkeuring geeft aan het afronden van PGS 31 in oude stijl. PGS 31 in oude stijl zal naar verwachting voor de zomer afgerond zijn. Vervolgens zal de stap worden gemaakt van de omzetting naar PGS nieuwe stijl.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

 

Source: Relevant externe veiligheid Programmaraad stemt in met afronding PGS 31 oude stijl]]>