Ministers overleggen met moskeeën over veiligheid

Minister Blok van Veiligheid en Justitie en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een overleg gehad over de veiligheid van moskeeën met vertegenwoordigers van vijf koepelorganisaties. De afgelopen twee jaar vond al regelmatig overleg plaats met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ministerie van SZW. Source: NCTV Ministers overleggen met moskeeën over veiligheid

]]>