Nieuwe kwaliteitscriteria's voor veiligheidsregio’s

Pagina gewijzigd door Ester van Aalst

16-01-2017

De inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s en de komst van de omgevingswet waren de aanleiding voor nieuwe kwaliteitscriteria’s voor veiligheidsregio’s.

De Kwaliteitscriteria omgevingsveiligheid voor veiligheidsregio’s (KOV) vervangt de oude ‘Maatlat Externe Veiligheid Adviseur Brandweer (2010). De KOV beschrijft de kwaliteitseisen waaraan veiligheidsregio’s moeten voldoen om haar taken op het gebied van omgevingsveiligheid goed uit te kunnen voeren. Daarbij is het van belang dat de specialist die adviseert op het gebied van omgevingsveiligheid voldoende bagage heeft om het bevoegd gezag te kunnen ondersteunen bij het creëren van een veilige leefomgeving. Ook besteed de KOV aandacht aan de eisen aan de veiligheidsregio zelf, zodat kwaliteit binnen de organisatie geborgd is.

De KOV zorgt ervoor dat de veiligheidsregio’s zich kwalitatief kunnen gaan voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Ook biedt het document een basis die kan worden gebruik voor verdere beleidsontwikkeling van het vakgebied omgevingsveiligheid en de rol van de veiligheidsregio daarin. Hier gaat in 2017 binnen IOV deelprogramma 4 verder aan worden gewerkt.

 

Source: Relevant externe veiligheid Nieuwe kwaliteitscriteria’s voor veiligheidsregio’s]]>