Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme

11-01-2017

Werkt u in de industriële sector of transportsector met gevaarlijke stoffen? Gaat u samen met andere partijen aan de slag om de omgevingsveiligheid te versterken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector.

Deze regeling ondersteunt initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden waaronder ten minste één BRZO bedrijf die ideeën ter versterking van de omgevingsveiligheid projectmatig willen uitwerken. BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen.

Openstelling

De Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector is gepubliceerd op 21 september 2016. De regeling gaat open voor aanvragen op 9 januari 2017 en loopt door tot 2021.

Budget

Jaarlijks wordt er nieuw budget vastgesteld. Het subsidiebudget voor 2017 bedraagt € 2 miljoen.

Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland

 

Source: Relevant externe veiligheid Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector]]>